Волынцевская культура, археология

 Археология
Info -- Updated 01:48 GMT+2,  Воскресенье, 5 мая 2002 г.  • Добавить URL

Ранні етапи культури літописних сіверян (ще раз про пам'ятки волинцевського типу)

О.В. Сухобоков,

Київ
Серед старожитностей, залишених слов'янськими археологiчними культурами Днiпровського Лiвобережжя другої половини І-го тисячолiття н.е. особливе мiсце посiдають волинцевськi пам'ятки, якi попри 50-рiчне вивчення все ще лишаються предметом жвавих дискусiй помiж археологiв-славистiв.

Це викликане певними її археологiчно-культурними особливостями, перш за все, своєрiднiстю керамiчного комплексу, в якому поєдналися лiпний та гончарний посуд власного виробництва, котрий вiдокремлює названi старожитностi з кола синхронних слов'янських культур. Славяне
 Славяне и Русь
 Археологические культуры

Літописні поляни: міф чи реальність?
В.А. Петрашенко