4(17), июль-август 2002
. . .
.
»  HOME | ENG
.
.
.
.
 

Багатошарова пам'ятка Нові Петрівці-1


С.Д. Лисенко, В.О. Сiмановський
Фастiвський державний краєзнавчий музей, Фастів

Багатошарова пам’ятка Новi Петрiвцi-1 була вiдкрита в 1990 р. краєзнавцем В.О. Сiмановським; в 1995 р. дослiджена експедицiєю Фастiвського державного краєзнавчого музею.


Пам’ятка розташована в 1 км на пiвдень вiд села Новi Петрiвцi Вишгородського району Київської областi, на територiї полiгону внутрiшнiх вiйськ, на пiвнiчний схiд вiд стрільбища. Культурний шар зафiксовано на похилiй надзаплавнiй терасi правого берега Днiпра в 2,5 км вiд берега Київського водосховища. Культурний шар майже повнiстю знищено учбовими вибухами та пiщаними кар’єрами.

Рис. 1.


Знахiдки на пам’ятцi представлено уламками посуду софiївського типу (рис. 3, 17, 19), середньоднiпровської культури шнурової керамiки (рис. 3, 11, 15), культури багатоваликової керамiки (рис. 3, 16, 18), тшинецької та сосницької культур (рис. 1; 2; 3, 10, 12, 13), пiзнього середньовiччя (XVII-XVIII ст.), крем’яними скребками (рис. 3, 1-8), уламком сiкача (рис. 3, 9), ножевидною пластиною з ретушшю (рис. 3, 14), округлою мiдною пластинкою з уламком залiзного вушка, кованими залiзними цвяхами XVII-XVIII ст.


Найбiльш численними є знахiдки уламкiв посуду тшинецько-сосницького кола. Знайдено кiлька сот уламкiв посуду, переважно жовтого та червоно-бурого кольору, зi значною домiшкою перепаленого товченого кременю в тiстi. Серед розглядуваного посуду можна видiлити двi великi групи. До першої групи належить товстостiнний посуд, орнаментований переважно “колючим дротом”. Посуд другої групи бiльш тендiтний, з меншою кiлькiстю кременю в тiстi. Посуд цiєї групи орнаментовано переважно прокресленими лiнiями та “перлинами”; “колючий дрiт” нанесено бiльш неохайно, нiж на посудi першої групи (порiвняйте рис. 3, 12 та 2, 9). Через вiдсутнiсть можливостi з’ясувати початкову стратиграфiю знахiдок, тяжко стверджувати, чи наведенi групи керамiки пов’язанi з рiзними етапами її iснування, чи вони вiдносяться до одного етапу та вiдображають рiзнi напрямки взаємозв’язкiв мiсцевого населення.

Скорiш за все шар доби пiзньої бронзи на дослiдженому мiсцезнаходженнi є залишками поселення, на захiд вiд якого, в бік стрільбища, на незначному пiдвищеннi розташовувався могильник цього часу. Про iснування останнього свiдчать знахiдки в свiжiй воронцi розвалiв тюльпаноподiбної банки та гострореберної миски, орнаментованих прокресленими лiнiями (рис. 1, 8; 2, 3). Навколо було знайдено значну кiлькiсть кальцинованих кiсток.


Незважаючи на те, що культурний шар на пам’ятцi майже повнiсттю зруйновано, уявляється перспективним подальше дослiдження її, перш за все залишкiв могильника. В разi вiдкриття тут закритих комплексiв можна буде уточнити ряд питань щодо спiввiдношення рiзних культур доби пiзньої бронзи Київського Правобережжя.


Рис. 2.

Рис. 3.


Синтаксис сноски:
С.Д. Лисенко, В.О. Сiмановський. Багатошарова пам'ятка Нові Петрівці-1 // Восточноевропейский археологический журнал, 4(17) июль-август 2002, (http://archaeology.kiev.ua/journal/040702/lysenko_simanovsky.htm)
.
 

© 2002 Восточноевропейский археологический журнал

.
. . .
.
.  Комментарии .
.

 

Комментарии: записей - *
» Читать / Комментировать