5(12), сентябрь-октябрь 2001    


   П  О  Л  Е  В  А  Я    А  Р  Х  Е  О  Л  О  Г  И  Я

Display / Hide summary
В.А. Мазур, Киев
Первичная классификация кремневых орудий труда ранней эпохи бронзы северо-западной Украины

"Предлагаемая первичная классификация кремневых орудий труда включает трехступенчатую систему, в которую входит разделение на категорию - группу - тип. Категория и группа включает в себя разделение орудий по функциональной принадлежности. При выделении типов определялись морфологические признаки, которые фиксируют производственные характеристики: форма орудия, обработка, характеристика ретуши и т.д. Таким образом, в основу первичной классификации кремневых орудий положен принцип функционально-типологический."   А  Р  Х  Е  О  Л  О  Г  И  Я    К  И  Е  В  А

Display / Hide summary
М.А. Сагайдак, І.Т. Черняков, Київ
Лядські ворота Києва - оберт колеса світової історії

"З літописів відомо, що Київ був узятий штурмом ханом Батиєм 6 грудня. Ця груднева дата взяття, мабуть, і пояснює факт довгої облоги та стратегії штурму. Саме в цей період починались великі морози, внаслідок яких кригою вкривався Дніпро, Либідь, всі струмки та болота. В умовах міцної фортифікації і складної для бойових дій топографії місцевості чисельна перевага у кілька десятків разів не мала б вирішального значення. Хан Батий прийняв раціональне стратегічне рішення зосередити війська в одному місці з вигідною для них місцевістю і, зруйнувавши оборонні споруди, вдертись у місто."
Display / Hide summary
Л.В. Чміль, Київ
Київська кераміка XVI - XVIII ст.

"Накопичений матеріал дає можливість визначити основні етапи розвитку київської кераміки протягом XVI - XVIII ст. Якщо нові риси в її виробництві з’являються ще в XV ст., то в кінці XVI ст. вони значно зростають : з’являються нові форми посуду, нова техніка його орнаментації. Інтенсивний розвиток керамічного виробництва продовжується протягом усього XVII і XVIII ст., і тільки в кінці XVIII ст. ми бачимо ознаки його занепаду, що виявилось в погіршенні якості виробів та спрощенні їх декорування."   А  Р  Т  Е  Ф  А  К  Т  Ы

Display / Hide summary
І.М. Гавриленко, Харків
"Човники" доби мезоліту-енеоліту та проблема їхнього призначення

"Човники побутували від мезоліту до енеоліту включно, але найбільша їх кількість походить з неолітичних пам'яток. Територія ж розповсюдження цих речей суцільною смугою охоплює південь України, Нижнє Подоння і Приманиччя, Середнє Поволжя, Прикам'я, Прикаспій, Південний Урал та Зауралля, Середню Азію, Казахстан, інакше кажучи - майже весь сучасний євразійський Степ, частково захоплюючи суміжні ділянки лісостепу та зони напівпустель."   Т  Е  О  Р  И  Я    И    А  Н  А  Л  И  З

Display / Hide summary
С.И. Климовский, Е.П. Гуров, Киев
О сырье и масштабах производства древнерусских жерновов с Ильнецкого месторождения

"Тот факт, что породой, добывавшейся в Ильинецком карьере является не вулканический туф, а зювит, в перспективе позволяет выделить из общего количества известных жерновов из туфа изготовленные собственно из зювита Ильинецкого месторождения. Проведение такого исследования даст возможность установить другие центры производства жерновов, обслуживавшие свои регионы. Существование таких локальных центров становится сегодня достаточно очевидным."   К  Р  А  Т  К  И  Е    С  О  О  Б  Щ  Е  Н  И  Я

В.В. Колода. Исследования в Верхнем Салтове в 1996 году


А.В. Крыганов. Археологические разведки на Харьковщине в 1995-1996 годах

В.В. Назаров, С.В. Паньков.
Раскопки на острове Березань в 1994 году

М.П. Сиволап.
Розкопки могильника Черкаси-центр в 1994 році

В.Л. Денисюк.
Розвідки в Коростенському районі на Житомирщині в 1994 році
Вверх | Последний номер | Сервер 
Сервер восточноевропейской археологии
п о и с к
 журнал
 сервер
   


© 1999-2001 Восточноевропейский археологический журнал. All rights reserved.
Лаборатория аналитических исследований НИИПОИ МКИ Украины.