Бронзовый век, публикации

 Археология
Info -- Updated 04:19 GMT+2,  Пятница, 21 сентября 2001 г.  • Добавить URL

Глиняні статуетки з катакомбного поховання

Б.О. Антоненко,
Київський університет

Експедиція Київського університету в 1987 р. провела розкопки дев’яти курганів бронзового віку біля с. Бірюкове Свердловського району Луганської області. В дитячому похованні 4 кургану 9 були знайдені 3 глиняні статуетки. Поховання розташовувалося в південно-східному секторі кургану й було зроблено в катакомбі. Вхідна яма не простежувалась. Збереглася лише частина дромосу на глибині 4,76 м від “О”. Камера мала підовальну в плані форму - 1,48 x 0,85 м й глибину 4,84 м від “О”. Вона була витягнута з південного заходу на північний схід. В камері була похована, ймовірно, дівчинка 12-13 років. Вона була скорчена на спині, черепом у південно-західному напрямі. Права рука витягнута до середини стегна, кисть лівої покладена на таз. Ноги покладені праворуч. (Мал. 1, 1). Біля черепа було знайдено горщик 1, який мав приземкувату форму, широке горло з невеличкою шийкою, округлий тулуб та пласке денце. Він був орнаментований насічками по вінцю та рядом дрібних спіралей по колу шийки (Мал. 1, 2). Біля колін знайдено горщик 2, заповнений вугіллям. Він використовувався як жаровня. Вінце горщика частково зламане в давнину (Мал. 1, 3). В похованні також були знайдені уламки 2-3 бронзових спіралевидних підвісок (Д-1, 3-1, 8 мм) із залишками шкіри. Ймовірно, вони були нашиті на головну шкіряну підв'язку або шапочку (Мал. 1, 4). Біля лівого плеча похованої знаходились кістки ніг кози-вівці і поряд дві глиняні статуетки - 1 і 2, під гомілковими кістками правої ноги - статуетка 3, а біля п'ят - шматок вохри (Мал. 1, 1; Мал. 2, 1-3). Статуетка 1, ромбовидної форми, дуже схематизована, антропоморфна. Скоріше за все, це зображення жінки з різко виділеними трикутними стегнами, розділеними заглибленням вздовж всього тулуба. З лицевого боку вохрою намічені дві крапки очей, зі зворотного - трьома горизонтальними смужками виділена голова або головний убір (зачіска?). По всьому периметру зворотного боку статуетка прикрашена двома-трьома рядками насічок. Поверхня статуетки сплощена, а нижня частина трохи пошкоджена, її розміри: довжина - 3,3 см, товщина - від З до 7 мм, ширина - від 0,5 см (голова) до 1,6 см (стегна) (Мал. 2, l).

Від другої статуетки зберігся тільки уламок, ймовірно, половина нижньої частини. Вона теж антропоморфна і сплощена. Прикрашена рядками насічок по краях та рядками наколів по всій площині. Розміри збереженої частини: довжина - 2,4 см, товщина - 3-8 мм, ширина - від 0,8 до 1,7 см (Мал. 2, 2).

Статуетка 3 збереглась найкраще. Вона антропоморфна, ромбовидної форми з виділеними трикутними стегнами. Її поверхня сильно сплощена. Зворотній бік прикрашений по периметру рядами насічок, а “головка” - чотирма прокресленими смужками у верхній частині. Розміри: довжина - 5,3 см, товщина - від 3 до 8 мм, ширина - 0,8 см (верх або голова), стегна - до 2 см, низ - до 1,2 см (Мал. 2, 3).

За всіма ознаками обряду та інвентаря це поховання відноситься до поховань т. зв. бахмутського типу і входить у третій, найпізніший хронологічний горизонт катакомбної культури, скоріше за все, до початку цього етапу, бо зберігаються майже всі риси, притаманні похованням донецького типу. Аналогій даним статуеткам в катакомбній культурі поки що не знайдено. Типологічне ці статуетки близькі до пізньотрипільських статуеток серезлієвського типу, але між ними дуже великий проміжок часу (Мал. 3).


За функцією статуетки цього поховання можна віднести, за виразом В.Я.Проппа, до типу т. зв. “чарівних помічників” або “чарівних предметів”, які мали допомагати покійному в потойбічному світі. Слід звернути увагу на те, що всі статуетки зображують жінок, можливо жіночих предків роду, а можливо, що це були просто ляльки. Взагалі, щодо функцій подібних статуеток існує також багато етнографічних паралелей, але стосовно цього випадку поки що важко встановити, що конкретно означають і яку мають функцію ці статуетки.Ілюстрації:
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3

Література:

Антоненко Б.А.
Статуетки из катакомбного погребения на Ворошиловградщине // Проблеми історії та археології давнього населення Української PCP. - К.: Наукова думка, 1989. - С. 8.

Антоненко Б.А., Пиоро И., Самойленко Л.Т.
Раскопки курганов в зонах строящихся мелиоративных систем Ворошиловградской области. - ВНГП Центр. - Інв. № 0290.0014038, .№ держ. реєстрації 01870008313. - M., 1990.
Братченко C.H.
Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. - К., 1976.
Телегин Д.Я.
Об абсолютном возрасте ямной культуры и некоторые вопросы хронологии энеолита юга Украины // СА. - 1977. - №2. - С. 5-19, Рис. 6.

Нечитайло А.Л.
Антропоморфные алебастровые статуэтки в ранних памятниках северокавказской культуры // СА. - 1978. - .№2. - С. 178-185, Рис. 1, 2.
Пропп В.Я.
Исторические корни волшебной сказки. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1986. - С. 199-200.

Синтаксис сноски:
Б.О. Антоненко. Глиняні статуетки з катакомбного поховання / Сервер восточноевропейской археологии, (http://archaeology.kiev.ua/pub/antonenko.htm).

Источник:
Б.О. Антоненко. Глиняні статуетки з катакомбного поховання // Vita Antiqua, 1-1999. С. 89-94.