Охрана памятников археологии

 Археология
Info -- Updated 13:08 GMT+2,  Суббота, 25 августа 2001 г.  • Добавить URL

Проблеми охорони археологічних пам'яток Києва

Г.Ю. Івакін, С.І. Климовський, Київ
Специфіка охорони археологічних пам’яток Києва полягає в тому, що культурні шари минулих епох знаходяться на території сучасного міста. Це з одного боку робить можливим їх дослідження переважно лише в зонах будівництва, а з іншого - саме під час земляних робіт, пов’язаних з будівництвом, звичайно і відбувається їх руйнування.


Ответственность за нарушение требований законодательства об охране памятников истории и культуры (Украина)
О.А. Старокожиев, Н.А. Лазор, И.И. Шимшина
З міжнародного досвіду: закон про превентивну археологію (Франція)
В.Е. Герасимчук
Проблемы охраны памятников истории и культуры в Автономной Республике Крым
В.Г. Зарубин
Правовые проблемы охраны памятников археологии
К.В. Соболев
Актуальні проблеми сучасного дослідження і збереження археологічної спадщини
В.О. Петрашенко
Etyka ochrony dziedzictwa archeologicznego
Z. Kobyliński
Классификация, оценка и локализация историко-археологических объектов Национального заповедника "Хортица"
Д.Р. Кобалия