Ремесло Древней Руси

 Археология
Info -- Updated 01:48 GMT+2,  Воскресенье, 5 мая 2002 г.  • Добавить URL

Техніка ковальського виробництва в Городку на Ловаті

Г.О. Вознесенська, Київ
Пропонована праця підсумовує технологічного вивчення колекції ковальських виробів із розкопок давньоруського поселення Х-ХII ст. Городок на Ловаті - попередника Великих Лук, давнього літописного міста Північної Русі. В Х - поч. ХІ ст.
Городок становив собою поселення з особливою соціально-економічною структурою, яке відносилось до типу торгово-ремісничих поселень протоміського характеру, що розташовувались на важливих водних магістралях Русі.


 Древнерусский город

Дослідження плінфовипалювальної печі у Чернігові в 1994 році

В.Я. Руденок, Т.Г. Новик