Древнерусское село, археология

 Археология
Info -- Updated 09:50 GMT+2,  Суббота, 4 августа 2001 г.  • Добавить URL

Південноруське сільське житло (матеріали до реконструкції заглибленого житла XI-XIII ст.)

В.К. Козюба, Київ
Запропонований тип реконструкції - своєрідна теоретична модель, культурний модуль, в який з об'єктивних (а іноді - й суб'єктивних) причин мали вноситись зміни та доповненнг. Економічний, побутовий, соціальний та духовний світ селян XI-XIII ст. настільки різноманітний та складний для сучасної людини, що сподіватись на його детальну реконструкцію не доводиться. Але ця обставина тільки збільшує вимоги до археології, яка спроможна робити верифіковані наукові реконструкції.Реконструкція ремісничих та господарських будівель давньоруського поселення Автуничі

І.А. Готун, Київ
Дослідження споруд поселення Автуничі дозволяє не лише вивчати господарську спеціалізацію мешканців пам'ятки і розвиток будівельної справи, а й розуміти давньоруське село як складний соціально-економічний організм.Колодязі на давньоруських сільських поселеннях
О.М. Веремейчик, І.А. Готун
Амфорные находки на древнерусском поселении Автуничи
Валерий Булгаков
Будівлі селища Гульськ та їх значення для вивчення соціально-економічного феномену полісського села кінця І тис.
Б.А. Звіздецький, І.А. Готун
Жилище послемонгольского времени с поселения в урочище "Яловщина" близ Чернигова
В.В. Сохацкий
Розкопки багатошарового поселення Велика Снітинка IV у 1994 році
І.А. Готун, С.Д. Лисенко, Н.В. Семенюк
Разведочные работы экспедиции Елецкого пединститута в Задонском районе Липецкой области
Н.А. Тропин
Исследования на р. Убедь в 1999 году
Г.В. Жаров