Археология
Info -- Updated 02:12 GMT+2,  Среда, 26 сентября 2001 г.  • Добавить URL
Vita Antiqua, № 2, 1999

Общество археологии и антропологии
01030, Киев, 
ул. Владимирская, 64, ауд. 164

e-mail: arch@history.univ.kiev.ua
 
Содержание номера:

Про культурну належність муст'єрського місцезнаходження Чулатове ІІІ у Подесенні
Ю.В. Кухарчук

Палеоліт східної частини Волинської височини
В.К. Пясецький

Технології розщеплення кременю свідерської культури Українського Полісся за аналізом нуклеусів
Д.В. Ступак

Класифікація антропоморфних зображень пізнього палеоліту
В.В. Корнієнко

Миграции населения и способ культурно-исторической адаптации: некоторые проблемы соотношения (по материалам мезолитических поселений Украины)
Е.В. Смынтына

Міфи про оленя у народів Євразії
Н.Р. Михайлова

Древний город Мари (проблемы историко-археологического изучения)
Хассан Хасан

Становление Великого шелкового пути в системе трансцивилизованного взаимодействия народов Евразии
Л.А. Мамлеева

Поховання катакомбної культури з виробничим інвентарем на Луганщині
В.І. Піоро

Козаровицький могильник доби пізньої бронзи
С.Д. Лисенко

О римском гарнизоне Ольвии в середине III в.
В.М. Зубарь, В.В. Крапивина

Нове пізньозарубінецьке поселення біля с. Крюківщина на Київщині
А.В. Петраускас, О.В. Петраускас, Р.Г. Шишкін

Нові пам’ятки черняхівської культури на півночі Вінницької області (До питання про заселення межиріччя Південного Бугу та Росі у пізньоримський час)
М.Є. Левада, Р.М. Осадчий

Ранньосередньовічні інгумації в ареалі пеньківської культури
Є.В. Синиця

Предсалтовские и раннесалтовский горизонты Восточной Европы (вопросы хронологии)
А.В. Комар

Старосалтовский катакомбный могильник
В.С. Аксенов

Кургани хозарського часу на Луганщині
О.В. Комар, В.І. Піоро

Погребальный комплекс хазарской эпохи из округи г. Чистяково Сталинской области
А.К. Тахтай

Кухонна кераміка та керамічні вироби спеціального призначення салтово-маяцької культури Середньодонеччя
К.І. Красильніков

Нове у нумізматиці Караханідів
Ю. Шилін

Шведська Бірка та її контакти зі Сходом
Ф.О. Андрощук

Функціональні особливості неукріплених поселень Середнього Подніпров’я Х-ХІІІ ст.
І.А. Готун

Древнерусская печать второй половины XII в. – первой половины XIII в. с территории киевского детинца
Виктория Булгакова

Наддніпрянська ланка торгового шляху схід-захід в ХІІІ - середині ХVI ст.
Л.В. Томілович

Итоги исследований подводно-археологической экспедиции Киевского университета имени Тараса Шевченко на Черном море в 1997-99 гг.
С.М. Зеленко

Археологические исследования средневекового христианского храма на горе Сюррю-Кая (Карадаг)
В.Г. Тур

Розробка проблем церковної археології на археологічних з’їздах другої половини XІХ - початку ХХ ст.
І.А. Карсим

Науково-теоретична діяльність Кабінету Антропології та Етнології ім. Хв. Вовка при ВУАН
О. Таран

Друга підсистема музейництва (історія, теорія, практика)
Ю.А. Омельченко, Л. Данилова
Редакция:

Главный редактор:
д-р ист. наук, проф. Гладких М.И.

Редакционная коллегия:
д-р ист. наук Борисенко В.К.,
д-р ист. наук Зализняк Л.Л.,
д-р ист. наук Крижановский О.П.,
канд. ист. наук Малеев Ю.М.,
д-р ист. наук Моця О.П.,
канд. ист. наук Омельченко Ю.А.,
канд. ист. наук Пиоро И.С.,
ас. Рыжов С.М.


Ответственный секретарь: 
канд. ист. наук Андрощук Ф.О.

Редактор: 
Комар О.В..

Рецензенты: 
д-р ист. наук, проф. Буравченков А.О.,
д-р ист. наук Зубарь В.М.


Издатель:
Общество археологии и антропологии, Киев

Адрес редакции:
01030, Киев, 
ул. Владимирская, 64, ауд. 164

e-mail: arch@history.univ.kiev.ua