Археология
Info -- Updated 01:48 GMT+2,  Воскресенье, 5 мая 2002 г.  • Добавить URL

З міжнародного досвіду: закон про превентивну археологію (Франція)

В.Е. Герасимчук, Київ
Однією з країн, які мають добре розвинене законодавство про національну спадщину, є Франція. Тільки за післявоєнні роки тут були прийняті п’ять законів та дев’ять підзаконних актів, що стосуються охоронних та наукових заходів щодо археологічних пам’яток. Не дивлячись на доволі ретельно розроблене законодавство, Міністерство культури Франції продовжує працювати над вдосконаленням відносин у цій сфері. Саме на це скерована робота над Законом про превентивну (розвідувальну) археологію.


Ответственность за нарушение требований законодательства об охране памятников истории и культуры (Украина)
О.А. Старокожиев, Н.А. Лазор, И.И. Шимшина
  Правовые проблемы охраны памятников археологии

К.В. Соболев
Законодательные акты

Конвенция ЮНЕСКО 1970 г.
Закон РСФСР 15 декабря 1978 г.
Закон РФ: Об особо охраняемых природных территориях, 1995
Закон г. Москвы от 14.07.2000 г.
Закон Новгородской области от 23.01.1997 г.
Закон Орловской области от 14 апреля 2000 г.
Казахстан: Закон от 2 июля 1992 г.
Киргизия: Закон от 26 июля 1999 г.